fr

fr-Prodej  pozemků - Lázně Libverda Jizerské hory 

21/04/2021

Prodej stavebních pozemků pro výstavbu až 6 RD v krásném prostředí Lázní Libverda,  Liberecký kraj 

KUPNÍ CENA 13.250.000 Kč

Představujeme Vám 

Prodej pozemků v katastrální území Lázně Libverda, liberecký kraj. LV 236 KÚ Lázně Libverda - pozemek parc. č. 92/1, 92/2, 92/3 viz příloha

K prodeji je celkem 33.571 m2 pozemků, z toho 10.419 m2 stavebních parcel, a 23.152 m2 louky.

Dle územního plánu obce lze vystavět 6RD  - územní plán mapa Z24, textová část - viz příloha str. 12

 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ 

hlavní využití (přípustné) 

pozemky staveb pro individuální bydlení - rodinné domy venkovského typu pozemky staveb pro rodinnou rekreaci - chalupy, stavby charakteru rodinného domu venkovského typu 

podmíněně přípustné využití 

pozemky staveb pro přechodné ubytování - chalupy, stavby charakteru rodinného domu venkovského typu - penziony - pokud svým charakterem a kapacitou nezatěžují nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší krajinný ráz pozemky staveb občanského vybavení a pro výrobu - stavby charakteru rodinného domu venkovského typu, pokud svým charakterem a kapacitou nezatěžují nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší ve smyslu hygienických předpisů 

hlavní využití dané plochy s rozdílným způsobem využití - bydlení a rekreaci doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavního využití určené pro občanské vybavení, výrobu a samozásobitelskou pěstitelskou nebo chovatelskou činnost, pokud svým charakterem a kapacitou nezatěžují nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané plochy s rozdílným způsobem využití - bydlení a rekreaci pozemky pro sportovní činnost na lyžařských běžeckých tratích, tratích pro cykloturistiku (singletreck) a hypoturistiku využívajících stávajících nebo nově budovaných účelových cest, pokud budou splněny požadavky na funkčnost smíšených obytných ploch liniové stavby a plošně nenáročná (do 100 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce 

podmínky prostorového uspořádání 

stavby budou umístěny na samostatných pozemcích s velikostí přes 1600 m2 na jednu stavbu hlavního využití, v odůvodněných případech lze tuto velikost snížit na 1400 m2 pozemky nebudou řazeny do pravidelně uspořádané osnovy, budou respektovat především katastr nemovitostí a konfiguraci terénu stavby na sousedních pozemcích na sebe nebudou stavebně navazovat, odstupy nových staveb hlavního využití od sousedních objektů hlavního využití budou min 25 m odstavení vozidel bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí stavby hlavního využití i doplňkové stavby ke stavbám hlavního využití umístění, odstupy, objem, proporce, členění, materiálové ztvárnění staveb bude odpovídat charakteru okolní zástavby chalupa je stavba pro rodinnou rekreaci (viz vyhláška 501/2006 Sb.), jejíž objem, proporce, členění a materiálové ztvárnění odpovídají místně tradičním lidovým stavbám, podle místních podmínek může mít nejvýše 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a 1 podkroví rodinný dům venkovského typu je stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, která může mít maximálně 1 nadzemní + 1 podzemní podlaží + 1 obytné podkroví koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami je max. 10 %, celkový koeficient zastavění pozemku je max. 20 % oplocení pozemků se připouští


Lázně Libverda leží v nádherné části Jizerských hor. Rámec kolem obce tvoří kopce a lesy. V blízkosti jsou cyklotrasy, turistické cesty, běžecké stopy, v dosahu jsou další atraktivní místa, např. Hejnice, Frýdlant v Čechách s jedinečným Hradem a Zámkem a současně je Libverda vzdálená 20 min jízdy autem od Liberce.