cs

Prodej Pozemku Lázně Libverda

30.06.2022

Celková plocha pozemku 33 571 m2, z toho stavebních 10 420 m2 pro stavbu až 6 RD

Kupní cena 13.260.000 Kč

K prodeji nabízíme  3 pozemky v nádherné lokalita Jizerských hor - Lázně Libverda.

Celková plocha pozemku k prodeji je 33 571 m2, z toho stavebních pozemků je 10 420 m2. Územním plánem je schválená výstavba 6 RD - jedná se o plochy smíšené obytné - venkovské (BV) pozemky staveb pro přechodné ubytování - chalupy, stavby charakteru rodinného domu venkovského typu - penziony - pokud svým charakterem a kapacitou nezatěžují nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší krajinný ráz pozemky staveb občanského vybavení a pro výrobu - stavby charakteru rodinného domu venkovského typu, pokud svým charakterem a kapacitou nezatěžují nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané plochy s rozdílným způsobem využití - bydlení a rekreaci.

Rodinný dům venkovského typu je stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, která může mít maximálně 1 nadzemní + 1 podzemní podlaží + 1 obytné podkroví koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami je max. 10 %, celkový koeficient zastavění pozemku je max. 20 %.

Aktuálně jsou zahájeny kroky, ze strany obce a vlastníka, ke změně územního plánu - žádost o zařazení pozemků do I. etapy výstavby, z původní II. etapy. Po schválení zařazení pozemků do I. etapy, bude možné začít veškeré činnosti spojené s plánováním a realizací stavby. Pozemky nejsou napojeny na inženýrské sítě, v dosahu je elektřina, voda. Kanalizace bude řešena ČOV.