Pronájem komerčního prostoru   Praha Vinohrady

19.07.2022

           Unikátní, prostorný obchodní  prostor  o velikosti 136m2  

Praha 2 Vinohrady

Nájemné 42.900Kč  

 elektřina, plyn dle spotřeby na nájemce

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu  obchodní  prostor nacházející v  rezidenční  části pražských Vinohrad.  Komerční prostor o celkové velikosti 136 m2 se nachází na ulici Lublaňská,  v blízkosti nám I.P. Pavlova.

Obchodní  prostor, kolaudovaný pro potravinářský provoz, restauraci, se skládá se z prodejní plochy 60 m2, zázemí kuchyně a skladů, toalet pro zákazníky. K obchodu se pronajímá sklepní prostor v suterénu domu o velikosti 60m2. Součástí pronájmu je také jedno parkovací místo ve vnitrobloku domu. 

Prostor je nevybavený, v kuchyni je funkční vzduchotechnika. Toalety pro klienty mají novou dlažbu, obchodní prostor má dřevěné podlahy a osvětlení. V zadní části hlavního prostoru je místo pro vybudování baru, pokud by prostor sloužil jako restaurace. Ale pokud se rozhodnete pro jiný záměr, lze  zadní  část hlavního  prostoru   využít pro oddělenou  kancelář, recepci.  Zázemí současné kuchyně  pak může sloužit jako další pracovní zázemí. Pracovní vchod, nebo zásobování je možné přes zadní vstup ze společné části domu.

V případě nákladů do úpravy interiéru ze strany nového nájemce je majitel nemovitosti připraven na dohodu o  částečné kompenzaci Vaši prvotní investice.

Okna jsou do ulice Lublaňská, i do vnitrobloku.

Obchodní prostor je vytápěný plynovým kotlem, elektřina a plyn budou převedeny na nového nájemce. 

  • Nájemné 42.900Kč (VLASTNÍK NENÍ PLÁTCE DPH)
  • Služby - Voda se platí měsíčně  ve výši záloh 1.800Kč
  • Převod elektřiny a plynu na nájemce
  • Kuace ve výši 50.000Kč
  • Provize RK 51.909Kč (nájem plus DPH)


Virtuální prohlídka prostor v odkazu:

https://my.matterport.com/show/?m=jkxYkyXLDLP

We offer for long-term lease commercial space located in a residential part of Prague's Vinohrady. Commercial space with a total area of 136 m2 is located on  Lublaňská Street, near  I.P. Pavlova.

The business space, approved for food operation, restaurant, consists of a sales area of 60 m2, kitchen and warehouse facilities, toilets for customers. The shop is rented cellar space in the basement of the house of 60m2. The rental also includes one parking space in the courtyard of the house.

The space is unequipped, the kitchen has functional air conditioning. Toilets for clients have new tiles, the business space has wooden floors and lighting. At the back of the main area there is a place to build a bar, if the space would serve as a restaurant. But if you decide for a different intention, the back of the main space can be used for a separate office, reception, the background of the current kitchen can then serve as an additional working background. Work entrance, or supply is possible through the back entrance from the common part of the house.

In the case of costs for interior modification by the new tenant, the property owner is ready for an agreement on partial compensation of the initial investment.

The windows are facing Lublanska Street and the courtyard.

The business space is heated by a gas boiler, electricity and gas will be transferred to the new tenant. Water is paid monthly in the amount of deposits of CZK 1,800